Lập hồ sơ điện tử BHXH MISA AMIS

Lập hồ sơ điện tử BHXH MISA AMIS

I.Thủ tục thu BHXH, Cấp mới Sổ, Thẻ

STT Thủ tục
1 Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Cấp mới Sổ/Thẻ (600)
2 Báo giảm lao động (600a)
3 Điều chỉnh mức đóng (600b)
4 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất (600c)
5 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid (600d)
6 Giảm tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN (600e)
7 Truy thu BHXH do vị phạm quy định của pháp luật (601)
8 Truy thu BHXH do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng (601a)
9 Đăng ký đóng BHXH bắt buộc với lao động ở nước ngoài (605)
10 Hoàn trả tiền đã đóng (606)
11 Hoàn trả tiền đã đóng cho đối tượng cùng tham gia (606a)

II. Thủ tục giải quyết chế độ BHXH

STT Thủ tục
1 Xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (630)
2 Xét duyệt chế độ ốm đau (630a)
3 Xét duyệt chế độ thai sản (630b)
4 Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (630c)
5 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu (641a)
6 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ, BNN (642a)

III. Thủ tục cấp lại sổ BHXH/Thẻ BHYT

STT Thủ tục
1 Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (607)
2 Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân (608)
3 Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ (609)
4 Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi, thay đổi thông tin in trên thẻ (610)
5 Cấp thẻ BHYT do hết hạn (611)
6 Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng (612)

IV. Đại lý thu

STT Thủ tục
1 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH (602)
2 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (603)

V. Cơ sở khám chữa bệnh

STT Thủ tục
1 Kí hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế lần đầu (651a) và thủ tục kí hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm (651b)

VI. Các thủ tục hỗ trợ do COVID-19

STT Thủ tục
1 Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (600f)
2 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương (600g)
3 Hỗ trợ người lao động ngừng việc (600h)
4 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất (600i)
5 Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (600l)
6  Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi COVID-19 – Điều chỉnh thông tin (Thông tin BHXH gửi về bị sai) (600m)

magna aliquam erat volutpat.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0934688991