Mẫu phiếu chi mới nhất 2022 theo thông tư 200 và TT 133 của BTC

Phiếu chi là chứng từ quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát được các khoản chi thực tế bằng tiền mặt. Hãy cùng MISA Việt Nam tìm hiểu bài viết dưới đây để tìm hiểu về mẫu phiếu chi chuẩn chỉnh theo quy định tại thông tư 133 và thông tư 200.

1. Phiếu chi là gì?

Phiếu chi là chứng từ quan trọng được kế toán lập ra nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ, từ đó làm chứng từ để thủ quỹ xuất tiền và ghi vào sổ kế toán.

Hiểu đơn giản, phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Phiếu chi thường được sử dụng trong các trường hợp trả tiền cho:

 • Mua hàng hóa, nguyên vật liệu, dịch vụ cho nhà cung cấp
 • Chi đầu tư, chi tiền lương
 • Chi xuất quỹ tiền mặt cho việc nộp thuế
 • Chi cho việc xuất quỹ tiền mặt trả tiền vay ngắn hạn hoặc dài hạn
 • Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng
 • ………..

>> Đọc thêm: Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên xử lý như thế nào?

Theo điểm c, khoản 1 điều 12 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt cần phải có phiếu thu và phiếu chi, có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người có thẩm quyền cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Trong một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ, xuất quỹ đính kèm.

>> Đọc thêm: Quy trình thu chi tiền mặt chuẩn chỉnh tại doanh nghiệp

2. Mẫu phiếu chi mới nhất theo thông tư 200 và 133

2.1. Mẫu phiếu chi 02 – TT ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

Đơn vị: ………………………….Địa chỉ: ………………………… Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm …….

Quyển số:………………Số:……………………….

Nợ:………………………

Có:……………………….

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………..

Số tiền:………………………………………………………….(Viết bằng chữ):…………

Kèm theo:………………………………………………………Chứng từ gốc.

Ngày ……tháng ……năm …..
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Thủ quỹ(Ký, họ tên) Người lập phiếu(Ký, họ tên) Người nhận tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

>> Tải mẫu phiếu chi theo thông tư 200/2014/TT – BTC 

2.2. Mẫu phiếu chi 02 – TT ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ……………………….Địa chỉ: ……………………… Mẫu số 02 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày….tháng….năm…..

Quyển số: ………………..Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

Lý do chi: …………………………………………………………………………….

Số tiền:……………………………….. (Viết bằng chữ): ……………………..

Kèm theo: ………………………………. Chứng từ gốc: …………………….

Ngày………….tháng………….năm………
Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Thủ quỹ(Ký, họ tên) Người lập phiếu(Ký, họ tên) Người nhận tiền(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

>> Tải mẫu phiếu chi theo thông tư 133/2016/TT – BTC

3. Hướng dẫn cách ghi mẫu phiếu chi chuẩn chỉnh nhất

Phiếu chi cần được đóng thành quyển, mỗi quyển phải ghi số quyển và số của từng phiếu chi, số phiếu chi phải được đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.

Khi thực hiện ghi mẫu phiếu chi, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị ở góc trên bên trái phiếu chi
 • Ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu
 • Dòng “Họ tên người nhận tiền”: Ghi rõ họ tên người nhận tiền
 • Dòng “Địa chỉ”: Ghi rõ địa chỉ và đơn vị công tác của người nhận tiền
 • Dòng “Lý do chi”: Ghi rõ nội dung chi tiền: Chi trả lương tháng 05/2022, chi mua văn phòng phẩm…
 • Dòng “Số tiền”: Ghi rõ số tiền cả bằng số và bằng chữ để tránh sửa chữa
 • Dòng “Kèm theo”: Ghi số chứng từ gốc kèm theo (chi tiết tên từng loại chứng từ kèm theo)

Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký của người lập phiếu, giám đốc, thủ quỹ, kế toán trưởng thì mới được xuất quỹ. Khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên vào phiếu chi. Sau đó kế toán doanh nghiệp lưu 3 liên như sau:

 • Liên 1: Lưu ở nơi lập phiếu
 • Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán
 • Liên 3: Giao cho người nhận tiền

Lưu ý:

 • Nếu thực hiện chi ngoại tệ thì kế toán doanh nghiệp cần ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị của đồng tiền ghi sổ
 • Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu

Hiện nay, việc sử dụng các công cụ quản lý tự động giúp kế toán doanh nghiệp thực hiện chính xác hơn các nghiệp vụ liên quan đến thu chi tiền mặt. Các phần mềm kế toán thế hệ mới như phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp kế toán hạn chế tối đa các sai sót trong công tác hạch toán kế toán, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức của kế toán viên một cách hiệu quả so với việc thực hiện các thao tác thủ công như trước đây.

Phần mềm kế toán online MISA AMIS cho phép kế toán doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quỹ – tiền mặt nhanh chóng, chính xác:

 • Tự động thực hiện các nghiệp vụ thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng (bằng tiền mặt)
 • Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt
 • Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng
 • Thu khác bằng tiền mặt
 • Kiểm tra số dư trên sổ quỹ và sổ tiền mặt
 • Cho phép xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng hoặc rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ
 • Trường hợp mua hàng, bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt phần mềm cho phép lập chứng từ mua hàng, bán hàng, kế toán quỹ không phải lập chứng từ thu tiền (Phiếu thu, Nộp tiền vào tài khoản) trên phân hệ Quỹ.

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.CTA nhận tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0934688991