Bảng báo giá Phần mềm kế toán MISA SME NET 2023 mới nhất

Báo giá MISA SME NET 2023 Trả phí 1 lần

I. Bảng Giá Phần mềm kế toán MISA SME NET 2023 trả phí 1 lầnFree Trial

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Domains

MISA SME NET 2023 Standard

7.950.000

VNĐ

Cho 3 người dùng

Mua thêm 01người dùng giá 2.650.000 Người

Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân Hàng

Mua Hàng, Bán Hàng, Quản Lý Hóa Đơn

Thuế, Tài Liệu, Kho, Thủ Kho

Công Cụ Dụng Cụ, Tổng Hợp

Ngân hàng điện tử

Thuế Điện tử

Không giới hạn số lượng chứng từ

MISA SME NET 2023 Professional

10.950.000

VNĐ

Cho 3 người dùng

Mua thêm 01 người dùng giá 3.650.000 Người

Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân Hàng

Mua Hàng, Bán Hàng, Quản Lý Hóa Đơn

Thuế, Tài Liệu, Kho, Thủ Kho

Công Cụ Dụng Cụ, Tổng Hợp

Tài Sản Cố Định, Tiền Lương

Hợp đồng,  Kế ước vay, Ngân hàng điện tử, Thuế Điện tử

Không giới hạn số lượng chứng từ

SALE!

MISA SME NET 2023 Enterprise (khuyên dùng)

13.950.000

VNĐ

Cho 3 người dùng

Mua thêm 01 người dùng giá 4.650.000 Người

Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân Hàng

Mua Hàng, Bán Hàng, Quản Lý Hóa Đơn

Thuế, Tài Liệu, Kho, Thủ Kho

Công Cụ Dụng Cụ, Tổng Hợp

Giá Thành, Tài Sản Cố Định, Tiền Lương

Hợp đồng, Ngân Sách, Kế ước vay, Ngân hàng điện tử, Thuế Điện tử

Không giới hạn số lượng chứng từ

Lưu ý, bảng giá bên dưới “chưa cập nhật chương trình khuyến mãi mới nhất” của Misa.

Vui lòng để lại thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho quý khách hàng hoặc Liên hệ hotline: 0934 688 991 / 038 709 7777 để nhận Ưu đãi.

1. MISA SME NET 2023 gói Standard

Giá phần mềm MISA SME NET 2023 gói Standard 7.950.000 VNĐ
 • 11nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
 • Số lượng người dùng: 03
 • Không giới hạn số lượng chứng từ

2.MISA SME NET 2023 gói Professional bản nâng cao

Giá phần mềm kế toán MISA SME NET 2023 gói Professional 10.950.000 VNĐ
Không giới hạn số lượng chứng từ
 • 17nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định, Hợp đồng, Khế ước vay, Tiền lương, Ngân hàng điện tử (MISA BankHub), Thuế điện tử (MISA mTax)
 • Số lượng người dùng: 03
 • Không giới hạn số lượng chứng từ

3. MISA SME NET 2023 gói Enterprise bản full tính năng dành cho doanh nghiệp sản xuất, xây lắp

Báo giá phần mềm MISA SME NET 2023 gói Enterprise 13.950.000 VNĐ
Không giới hạn số lượng chứng từ
 • 19 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định, Hợp đồng, Khế ước vay, Tiền lương, Ngân hàng điện tử (MISA BankHub), Thuế điện tử (MISA mTax), Giá thành, Ngân sách
 • Số lượng người dùng: 03
 • Không giới hạn số lượng chứng từ
 1. Phí mua thêm người dùng
Gói sản phẩm Đơn giá
(VN
D)
Đơn vị tính Số người dùng mua thêm/Gói Mô tả chi tiết
Standard 6.350.000 Gói 03 Bổ sung thêm 03 người dùng vào gói Standard
Professional 8.750.000 Gói 03 Bổ sung thêm 03 người dùng vào gói Professional
Enterprise 11.150.000 Gói 03 Bổ sung thêm 03 người dùng vào gói Enterprise
 1. Báo giá các gói dịch vụ đào tạo, tư vấn triển khai, dịch vụ khác
Gói dịch vụ Đơn giá (VND) Đơn vị tính Mô tả chi tiết
Đào tạo tập trung trực tuyến 950.000 Người/
khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày thông qua các công cụ đào tạo online.
Đào tạo 1 kèm 1 trực tuyến 7.950.000 Khóa Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị thông qua các công cụ đào tạo online.

Trường hợp Quý khách muốn thêm thời gian thì phí đào tạo bổ sung là 4.000.000 VND/ngày.

Tư vấn triển khai 20.000.000 Gói Tư vấn cho Quý khách cách thiết lập và sử dụng phần mềm theo đặc thù của đơn vị một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đây là mức giá tối thiểu được thực hiện trong thời gian tối đa là 03 ngày. Trường hợp nếu Quý khách muốn thêm thời gian tư vấn thì gói dịch vụ tư vấn triển khai bổ sung là 6.000.000 VND/ngày.

Thay đổi Giấy phép sử dụng 650.000 GPSD/
Lần
Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp  Quý khách hết hạn bảo hành/cập nhật khi thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên đăng ký kinh doanh.
Gói dịch vụ thiết lập mẫu chứng từ
Thiết lập mẫu chứng từ Miễn phí Mẫu Quý khách chọn mẫu chứng từ mặc định trong kho mẫu sẵn có của MISA đã thiết lập.
2.000.000 Mẫu Quý khách chọn mẫu chứng từ mặc định của MISA và chỉ thay đổi vị trí hiển thị các trường dữ liệu có sẵn (không thêm trường mới).
Thỏa thuận Mẫu Thiết lập mẫu chứng từ theo yêu cầu đặc thù bằng cách bổ sung thêm một số trường dữ liệu mới (các trường này có sẵn trên phần mềm)

Quy định chung:

 • Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày Quý khách nhận được Giấy phép sử dụng phần mềm.
 • Trong thời gian bảo hành, Quý khách được cập nhật miễn phí lên các phiên bản cập nhật của Phần mềm MISA SME 2023 (MISA SME 2023 R1, R2, R3… Rn), nhưng không được cập nhật lên phiên bản nâng cấp của Phần mềm MISA SME 2023 (MISA SME 2024, MISA SME 2025…).
 • Hết thời gian bảo hành, Quý khách muốn cập nhật các thay đổi về chế độ kế toán, chính sách thuế, công nghệ và tính năng tiện ích mới, Quý khách có thể chuyển sang phiên bản trả phí thuê bao hàng năm hoặc cập nhật lên phiên bản nâng cấp của Phần mềm MISA SME 2023 (nếu có). Phí chuyển đổi/nâng cấp được tính như sau:
  • Phí chuyển đổi sang phiên bản trả phí thuê bao hàng năm: Thanh toán bằng phí bán mới
  • Phí cập nhật lên phiên bản nâng cấp: Thanh toán bằng 80% phí bán mới
 • Trường hợp Quý khách muốn chuyển đổi lên gói nhiều nghiệp vụ hơn, Quý khách cần thanh toán khoản chênh lệch giữa giá bán mới của hai gói. Thời hạn bảo hành tính theo thời hạn bảo hành của gói cũ.
 • Phần mềm và dịch vụ của MISA không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

I. Bảng Giá Phần mềm kế toán MISA SME NET 2023 Thuê bao trả phí hàng năm

Lưu ý, bảng giá bên dưới “chưa cập nhật chương trình khuyến mãi mới nhất” của Misa. Vui lòng để lại thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho bạn

1. MISA SME NET 2023 Standard Thuê bao

Giá phần mềm MISA SME NET 2023 gói Standard 4.450.000 VNĐ
 • 11 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp
 • Số lượng người dùng: 03
 • Không giới hạn số lượng chứng từ
 • Mua thêm mỗi gói 3 người dùng giá 3.550.000 gói/năm

2. MISA SME NET 2023 Professional Thuê bao bản nâng cao

Giá phần mềm kế toán MISA SME NET 2023 gói Professional 5.950.000 VNĐ
Không giới hạn số lượng chứng từ
 • 17 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định, Hợp đồng, Khế ước vay, Tiền lương, Ngân hàng điện tử (MISA BankHub), Thuế điện tử (MISA mTax)
 • Số lượng người dùng: 03
 • Không giới hạn số lượng chứng từ
 • Mua thêm mỗi gói 3 người dùng giá 4.750.000 gói/năm

3. MISA SME NET 2023 Enterprise Thuê bao bản full tính năng dành cho doanh nghiệp sản xuất, xây lắp…

Báo giá phần mềm MISA SME NET 2023 gói Enterprise 7.450.000 VNĐ
Không giới hạn số lượng chứng từ
 • 19 nghiệp vụ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp, Tài sản cố định, Hợp đồng, Khế ước vay, Tiền lương, Ngân hàng điện tử (MISA BankHub), Thuế điện tử (MISA mTax), Giá thành, Ngân sách
 • Số lượng người dùng: 03
 • Không giới hạn số lượng chứng từ
 • Mua thêm mỗi gói 3 người dùng giá 5.950.000 gói/năm

Bài viết cùng chủ đề:

Chat Zalo

0934688991