Nơi tải bộ cài phần mềm MISA MIMOSA.NET 2022 R8 Mới nhất | Download cài đặt

Thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa 2022 phiên bản R8

Đáp ứng 2 mẫu đặc thù đối chiếu kho bạc của STC Khánh Hòa. Đáp ứng gửi mẫu C03/CCTT lên phần mềm Lekima. Cải tiến các mẫu B03/BCQT, báo cáo tình hình thu phí lệ phí, mẫu 05/TT NĐ 99, mẫu số 02 TT137

Bộ sản phẩm MISA MIMOSA.NET 2022 R8 phát hành gồm có:

Bộ cài MISA MIMOSA.NET 2022 R8 (dành cho máy tính CHƯA cài phần mềm Mimosa 2020)

Bộ cài MISA MIMOSA.NET 2022 R8 (dành cho máy tính ĐÃ cài phần mềm Mimosa 2020)

Hướng dẫn CÀI ĐẶT phần mềm MIMOSA.NET 2022

Hướng dẫn sử dụng online phần mềm MIMOSA.NET 2022

Nguồn: https://forum.misa.vn/threads/bo-cai-misa-mimosa-2022-phien-ban-r4-1.64382/

Bài viết cùng chủ đề:

Chat Zalo

0934688991